Onderstation WKO Warmterivier Duindorp

Onderstation WKO Warmterivier Duindorp

About this project

Voor een horizontaal warmtenet met collectieve Warmte/Koudeopslag moet aan de rand van de woonwijk Duindorp, Scheveningen een klein pompstation komen. Locatie is in het duingebied, op het terrein van het voormalige Radio Scheveningen. De duinen zijn onderdeel van het Natura 2000 gebied en er komt een fietspad langs. De leidingen van deze ‘Warmterivier’ zoals het systeem beeldend is genoemd worden in het landschap van de duinen ingepast. Half verdiept is handig, opdat het horizontale leidingwerk onder de grond kan blijven.

Gezien de veelzijdige locatie (Radio Scheveningen, Natura 2000, rand woonwijk, zee & haven) vraagt het pompstation hierop passende en actieve aansluiting te zoeken. Door middel van het integreren van diverse functionaliteiten kan het een toegankelijk uitkijkpunt met informatie over de omgeving/geschiedenis worden. Een educatie-component in de vorm van informatie over de ‘Warmterivier’ en raampjes naar binnen om te zien wat er binnen gebeurt.

De vorm en materialisering takt aan op de scheepvaart en de industrie van de nabijgelegen haven.

1 Comment

on Onderstation WKO Warmterivier Duindorp.

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

Please wait...