Appartementengebouw Amsterdamsestraatweg Utrecht

Appartementengebouw Amsterdamsestraatweg Utrecht

About this project

De Amsterdamsestraatweg in Utrecht is een belangrijke verkeersader waarlangs een multiculturele samenleving met veel middenstandswinkeltjes gestalte geven aan de levendigheid waaraan deze buurt zich kenmerkt. Door het betaalbare vestigingsklimaat is er in de loop van de vorige eeuw veel variatie ontstaan en in de afgelopen decennia ook het inzicht dat er behoefte is aan vernieuwing en het oplossen van achterstallig onderhoud.

De voorgevel van het gebouw is een kwartslag gedraaid en oriënteert zich in de nieuwe situatie open naar het plein toe. In de plint van het gebouw is ruimte opgenomen voor commerciële doeleinden direct gelegen aan het plein en de straat. Met het overstek van de verdiepingen in de pleingevel is het mogelijk gemaakt om drie appartementen per bouwlaag te realiseren. Om de compacte appartementen te voorzien van een comfortabele hoeveelheid daglicht zijn rondom hoge ramen toegepast. De overhoekse raamkozijnen geven een ruimtelijk effect aan de binnenruimtes en bewerkstelligen een open relatie tussen het interieur en het straatleven.

Het appartementengebouw heeft een open en sociale relatie tot zowel de Straatweg als het plein en voorziet op een compacte kavel in commerciële ruimte en een optimaal binnenstedelijk woningaanbod. De inpassing is daarmee een ingetogen knap staaltje kunst in stedelijke inbreiding

Leave a Comment

Your feedback is valuable for us. Your email will not be published.

Please wait...